Tjänster och hur vi hjälper

Vi hjälper företag att etablera arbetssätt och förmågor för att driva affärsvärde från data och analys.

Med våra många års erfarenhet inom Affär, Data och Analys från ledande konsult- och techbolag i Stockholm vet vi vad som behövs för att realisera affärsvärde genom data.

Kärnan i det som behövs kan sammanfattas i samarbete mellan olika discipliner och ett arbetssätt som fokuserar på att identifiera och genomdriva tillämpningar som skapar värde.

Se nedan hur vi hjälper och, längre ner, exempel på projekt som vi hjälpt kunder med.

Hur vi hjälper

Strategi för data och analys

Affärsvärde från data med gemensam kraft.

Vi hjälper er att:

 • Definiera en tydlig och gemensam strategi med fokus på att få rätt förutsättningar och riktlinjer på plats
 • Komma igång med processer och förmågor för att framgångsrikt kombinera Affär, Analys och Data

Tillämpningar som realiserar värde

Hela resan från idé till produktion.

Vi hjälper er att:

 • Genomföra hela processen från att identifiera och prioritera de mest värdeskapande tillämpningarna till att applikationer är produktionssatta
 • Snabbt komma igång med datadrivna tillämpningar genom t.ex prototyper för att påvisa värdet av data och analys

Förmågor som krävs för att lyckas

Rätt förmågor inom affär, analys och data.

Vi hjälper er att:

 • Driva analytiskt momentum genom att identifiera rätt förmågor och kompetenser som krävs givet din organisations förutsättningar
 • Stärka tekniska förmågor inom t.ex moderna analysplattformar eller avancerad analys

Arbetssätt som driver affärsvärde

Värdefokuserade, tvärfunktionella och iterativa

Vi hjälper er att:

 • Definiera ett arbetssätt som är anpassad till er situation och som kombinerar rätt förmågor på rätt sätt
 • Implementera och utbilda i arbetssätt som framgångsrikt driver affärsvärde

Erfarenhet och projektexempel

Vi har tillsammans en lång erfarenhet av allt från att definiera målbilder och arbessätt, till att bygga ny infrastruktur. Förutom den mångåriga erfarenheten från olika typer av konsultuppdrag har några av oss också många års erfarenhet av att bygga analysförmågor i olika ledande linjeroller.

Prisoptimering för ökad lönsamhet

Påbörjad resa mot prisoptimering

Vi hjälpte ledande e-handelsaktör att påbörja resan mot optimerade priser. Vårt arbete ledde till ökad förståelse för vilken data och kompetens man behövde, samt en prisoptimeringsmodell. Modellen syftade till att påbörja arbetet med att utforska vilket resultat som olika priser ger.

Kundsegmentering inom B2B

Anpassad marknadsföring med kundsegmentering

Vi hjälpte kunden att bättre förstå hur olika kunder till samma tjänst kunde ha olika behov och hur dessa behov skulle kunna uttryckas i data som fanns tillgänglig för att analysera. Arbetet ledde inte bara till kundsegmentering och anpassade kampanjsbudskap, utan också till exempel djupare förståelse för önskemål om ytterligare datapunkter och hur verksamheten behövde stärka sin förmåga att arbeta datadrivet.

Datatransformation

Datadriven förmåga för bättre resultat

Vi stöttade ett ledande energibolag med att etablera och driva en datadriven transformation för ökad lönsamhet och effektivitet Tillsammans med kunden har vi varit med och byggt en central analysfunktion, definierat arbetssätt, samt drivit värdeskapande initiativ kopplat till data och analys. Implementerade projekt inom t.ex avvikelsedetektering har realiserat över 20MSEK i nytta.

Kontakta oss

Låter det som att vi skulle kunna hjälpa er att driva affärsvärde från data? Kontakta oss gärna för ett kort samtal om er specifika situation och vad vi skulle kunna hjälpa er med!  Slöjdgatan 9,

  111 57 Stockholm

  Google maps